Đặt hàng thành công

Thông tin đơn hàng:

Mã đơn hàng Biolizin01027622
Họ và tên Nguyễn Thị Mẫn
Số điện thoại 0383761591
Địa chỉ Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan xã Đồng Phong huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình
Số lượng 1
Sản phẩm: BIOLIZIN - KẼM AMIN CHO BÉ 295.000 đ
Trạng thái đơn hàng Đang chờ
Tổng giá trị đơn hàng 295.000 đ