Đặt hàng thành công

Thông tin đơn hàng:

Mã đơn hàng Biolizin14716741
Họ và tên Tuyết sương
Số điện thoại 0921869500
Địa chỉ Tdp thanh châu phường ninh giang thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
Số lượng 1
Sản phẩm: BIOLIZIN - KẼM AMIN CHO BÉ 295.000 đ
Trạng thái đơn hàng Đang chờ
Tổng giá trị đơn hàng 295.000 đ