Đặt hàng thành công

Thông tin đơn hàng:

Mã đơn hàng Biolizin17764177
Họ và tên Nguyễn Thị Tài
Số điện thoại 0392398254
Địa chỉ Vùng 5, An Định, huyện Tuy An, phú yên
Số lượng 1
Sản phẩm: BIOLIZIN - KẼM AMIN CHO BÉ 295.000 đ
Trạng thái đơn hàng Đang chờ
Tổng giá trị đơn hàng 295.000 đ