Đặt hàng thành công

Thông tin đơn hàng:

Mã đơn hàngBiolizin20053401
Họ và tênsớm test
Số điện thoại0981930492
Địa chỉMỹ
Số lượng10
Sản phẩm: BIOLIZIN - KẼM AMIN CHO BÉ295.000 đ
Trạng thái đơn hàngĐang chờ
Tổng giá trị đơn hàng2.950.000 đ