Đặt hàng thành công

Thông tin đơn hàng:

Mã đơn hàng Biolizin20053401
Họ và tên sớm test
Số điện thoại 0981930492
Địa chỉ Mỹ
Số lượng 10
Sản phẩm: BIOLIZIN - KẼM AMIN CHO BÉ 295.000 đ
Trạng thái đơn hàng Đang chờ
Tổng giá trị đơn hàng 2.950.000 đ