Đặt hàng thành công

Thông tin đơn hàng:

Mã đơn hàng Biolizin23903655
Họ và tên Nguyễn Thị thanh
Số điện thoại 0988818093
Địa chỉ Thôn leo xã tốt động huyện chuơng Mỹ TP Hà Nội
Số lượng 1
Sản phẩm: BIOLIZIN - KẼM AMIN CHO BÉ 295.000 đ
Trạng thái đơn hàng Đang chờ
Tổng giá trị đơn hàng 295.000 đ