Đặt hàng thành công

Thông tin đơn hàng:

Mã đơn hàng Biolizin37029281
Họ và tên Tăng thị lệ hằng
Số điện thoại 0867516483
Địa chỉ 112 Kinh giữa 2 kế thành kế sách sóc Trăng
Số lượng 1
Sản phẩm: BIOLIZIN - KẼM AMIN CHO BÉ 295.000 đ
Trạng thái đơn hàng Đang chờ
Tổng giá trị đơn hàng 295.000 đ