Đặt hàng thành công

Thông tin đơn hàng:

Mã đơn hàng Biolizin40395719
Họ và tên Nguyễn Hữu Hiếu
Số điện thoại 0335488393
Địa chỉ số 55 La Tinh, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội
Số lượng 3
Sản phẩm: BIOLIZIN - KẼM AMIN CHO BÉ 295.000 đ
Trạng thái đơn hàng Đang chờ
Tổng giá trị đơn hàng 885.000 đ