Đặt hàng thành công

Thông tin đơn hàng:

Mã đơn hàng Biolizin45465555
Họ và tên Nguyễn thị thảo
Số điện thoại 0983949320
Địa chỉ Vạn ty-thải bảo-gia bình-bắc ninh
Số lượng 2
Sản phẩm: BIOLIZIN - KẼM AMIN CHO BÉ 295.000 đ
Trạng thái đơn hàng Đang chờ
Tổng giá trị đơn hàng 590.000 đ