Đặt hàng thành công

Thông tin đơn hàng:

Mã đơn hàng Biolizin55903959
Họ và tên test
Số điện thoại 0123456789
Địa chỉ test
Số lượng 1
Sản phẩm: BIOLIZIN - KẼM AMIN CHO BÉ 295.000 đ
Trạng thái đơn hàng Đang chờ
Tổng giá trị đơn hàng 295.000 đ