Đặt hàng thành công

Thông tin đơn hàng:

Mã đơn hàng Biolizin56306051
Họ và tên Mai phương
Số điện thoại 0908745514
Địa chỉ 120 khiếu năng tĩnh, p. An lạc a, bình tân
Số lượng 1
Sản phẩm: BIOLIZIN - KẼM AMIN CHO BÉ 295.000 đ
Trạng thái đơn hàng Đang chờ
Tổng giá trị đơn hàng 295.000 đ