Đặt hàng thành công

Thông tin đơn hàng:

Mã đơn hàng Biolizin57260446
Họ và tên Lê đăng anh
Số điện thoại 0886385918
Địa chỉ Khu7 phố yên tiền phong mê linh hà nội
Số lượng 2
Sản phẩm: BIOLIZIN - KẼM AMIN CHO BÉ 295.000 đ
Trạng thái đơn hàng Đang chờ
Tổng giá trị đơn hàng 590.000 đ