Đặt hàng thành công

Thông tin đơn hàng:

Mã đơn hàng Biolizin58244348
Họ và tên Ngô Thị Trang
Số điện thoại 0976458003
Địa chỉ thôn Đậu - Xã Dương Đức- Huyện Lạng Giang - Tỉnh Bắc Giang
Số lượng 1
Sản phẩm: BIOLIZIN - KẼM AMIN CHO BÉ 295.000 đ
Trạng thái đơn hàng Đang chờ
Tổng giá trị đơn hàng 295.000 đ