Đặt hàng thành công

Thông tin đơn hàng:

Mã đơn hàng Biolizin67206694
Họ và tên Trang
Số điện thoại 0987843600
Địa chỉ Số 30Bt1-X2, bắc linh đàm, hà nội
Số lượng 2
Sản phẩm: BIOLIZIN - KẼM AMIN CHO BÉ 295.000 đ
Trạng thái đơn hàng Đang chờ
Tổng giá trị đơn hàng 590.000 đ