Đặt hàng thành công

Thông tin đơn hàng:

Mã đơn hàng Biolizin68124245
Họ và tên Nguyễn hồng diệp
Số điện thoại 0862180697
Địa chỉ Diêm điền, thái thuỵ, thái bình
Số lượng 1
Sản phẩm: BIOLIZIN - KẼM AMIN CHO BÉ 295.000 đ
Trạng thái đơn hàng Đang chờ
Tổng giá trị đơn hàng 295.000 đ