Đặt hàng thành công

Thông tin đơn hàng:

Mã đơn hàng Biolizin80460257
Họ và tên Quang Nghị
Số điện thoại 0988374246
Địa chỉ Bệnh viện Ung bướu - Tân Mỹ - tp. Bắc Giang - Bắc Giang
Số lượng 2
Sản phẩm: BIOLIZIN - KẼM AMIN CHO BÉ 295.000 đ
Trạng thái đơn hàng Đang chờ
Tổng giá trị đơn hàng 590.000 đ