Đặt hàng thành công

Thông tin đơn hàng:

Mã đơn hàng Biolizin81096075
Họ và tên Hub Test
Số điện thoại 0356748822
Địa chỉ 125 Dương Quảng Hàm
Số lượng 1
Sản phẩm: BIOLIZIN - KẼM AMIN CHO BÉ 295.000 đ
Trạng thái đơn hàng Đang chờ
Tổng giá trị đơn hàng 295.000 đ