Đặt hàng thành công

Thông tin đơn hàng:

Mã đơn hàng Biolizin82704919
Họ và tên Đô thi Diểm My
Số điện thoại 0986004589
Địa chỉ Ap 4 thanh phu cau ke tra vinh
Số lượng 1
Sản phẩm: BIOLIZIN - KẼM AMIN CHO BÉ 295.000 đ
Trạng thái đơn hàng Đang chờ
Tổng giá trị đơn hàng 295.000 đ