Đặt hàng thành công

Thông tin đơn hàng:

Mã đơn hàng Biolizin90680078
Họ và tên Test
Số điện thoại 0944283234
Địa chỉ fdf
Số lượng 2
Sản phẩm: BIOLIZIN - KẼM AMIN CHO BÉ 295.000 đ
Trạng thái đơn hàng Đang chờ
Tổng giá trị đơn hàng 590.000 đ