Đặt hàng thành công

Thông tin đơn hàng:

Mã đơn hàng Biolizin26439796
Họ và tên Xuân thị thái bảo
Số điện thoại 0971440472
Địa chỉ Thôn đan nhiễm xã khánh hà thường tín hà nội
Số lượng 1
Sản phẩm: BIOLIZIN - KẼM AMIN CHO BÉ 295.000 đ
Trạng thái đơn hàng Đang chờ
Tổng giá trị đơn hàng 295.000 đ