Đặt hàng thành công

Thông tin đơn hàng:

Mã đơn hàng Biolizin59231517
Họ và tên Ngô Quốc Trung
Số điện thoại 0918379329
Địa chỉ Tổ 12 thôn 3, Duy Tân, Duy Xuyên, Quảng Nam
Số lượng 1
Sản phẩm: BIOLIZIN - KẼM AMIN CHO BÉ 295.000 đ
Trạng thái đơn hàng Đang chờ
Tổng giá trị đơn hàng 295.000 đ