Đặt hàng thành công

Thông tin đơn hàng:

Mã đơn hàng Biolizin63289494
Họ và tên Nguyễn Thị Hà
Số điện thoại 0973664263
Địa chỉ Bích thuỷ hồng quang thanh mien hai duong
Số lượng 1
Sản phẩm: BIOLIZIN - KẼM AMIN CHO BÉ 295.000 đ
Trạng thái đơn hàng Đang chờ
Tổng giá trị đơn hàng 295.000 đ