Đặt hàng thành công

Thông tin đơn hàng:

Mã đơn hàng Biolizin68384212
Họ và tên Hub js test
Số điện thoại 0344372516
Địa chỉ 125 Dương Quảng Hàm
Số lượng 1
Sản phẩm: BIOLIZIN - KẼM AMIN CHO BÉ 295.000 đ
Trạng thái đơn hàng Đang chờ
Tổng giá trị đơn hàng 295.000 đ